KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO
KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO

Jest to już trzecia konferencja Klubu Kobiet Rynku Finansowego. Po sukcesie pierwszego spotkania organizatorzy — trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz CFA Society Poland uznały, że projekt należy kontynuować, ponieważ nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej kobiet oraz promocji rynku finansowego jako miejsca pracy o zróżnicowanym charakterze (ang. diversity).

Podczas wrześniowego spotkania będziemy gościć Emilię Buneę, CFA, ekspertkę oraz badaczkę na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie (Vrije Universiteit Amsterdam, VU), zajmującą się tematem przywództwa i jego rozwojem oraz rolą CEO, która ma wpływ na efektywne przywództwo. Emilia Bunea przewrotnie pyta, czy pełne pasji zainteresownia realizowane w czasie wolnym mogą mieć wpływ na rozwój przywództwa, podobnie jak szkolenia czy biuro.

Zapraszamy również do zapoznania się ze stronami poświęconymi dwóm pierwszym spotkaniom w ramach naszego Klubu:
marzec 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »

Oficjalnym partnerem Klubu Kobiet Rynku Finansowego jest organizacja Credit Suisse.

PROGRAM

 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 27 września 2018 r.

17:30 - 18:00 Otwarcie rejestracji, networking, rozmowy w kuluarach

18:00 - 18:05 
Powitanie gości, prof. Marcin Dyl

18:05 - 18:10 Izabela Olszewska, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

18:10 - 19:00 Wystąpienie Emilii Bunea, CFA, Wolny Uniwersytet w Amsterdamie (Vrije Universiteit Amsterdam, VU)
Tytuł wystąpienia: Play Can Pay. Serious Leisure as a Leadership Tool

Dzięki temu przewrotnemu tytułowi będziemy mogli spojrzeć na ideę czasu wolnego z innej, nowej perspektywy. Emilia Brunea, która pod kątem badawczym przygląda się pojęciu hobby i jego związkom z przywództwem, podzieli się niezwykle odkrywczymi wnioskami na podstawie badania jej autorstwa przeprowadzonego na grupie profesjonalistów pełniących w organizacjach rolę CEO.

19:00 - 19:25 Wystąpienie Aleksandry Bluj, Wiceprezes GPW Benchmark
Tytuł wystąpnienia: "Nie bądź babą"

19:25 - 20:00 Sesja Q&A

20:10- 20:45 
Poczęstunek i networking

 

PRELEGENCI
Podczas spotkania wystąpią
Emilia Bunea, CFA, badaczka zajmująca się tematyką przywództwa, związana z Wolnym Uniwersytetem w Amsterdamie (Vrije Universiteit Amsterdam, VU). Szczególnie interesuje się rolą CEO w rozwoju i efektywności przywództwa zwłaszcza w kontekście czasu wolnego i pasji realizowanych poza biurem. Była CEO oraz CFO w takich organizacjach, jak ING, Achmea i Metlife. Prowadziła kursy i brała udział w licznych spotkaniach na wielu uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczyła w wielu wydarzeniach korporacyjnych. Zapalona uczestniczka maratonów.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 roku rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000-2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999-2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego. Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych.
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Od wielu lat związana z sektorem finansowym. Przed objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu GPW Benchmark zatrudniona w spółce na stanowisku Managera ds. Analiz i Strategii. Przed rozpoczęciem pracy w GPW Benchmark pracowała w zespołach zajmujących się analizą gospodarczą i strategią rynku stopy procentowej w Banku Pekao oraz PKO Bank Polski. W czasie pracy na rynku finansowym związana była również z Ipopema Securities, gdzie zajmowała się obsługą tradingów skarbowych oraz nieskarbowych papierów dłużnych. Prelegentka licznych konferencji z zakresu funkcjonowania rynku finansowego oraz gospodarki.
Członek Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako Analityk Giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje managerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek zespołu doradczego.
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
W przypadku pytań skontaktuj się z organizatorami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt:
Izabela Olszewska
Członek Zarządu, GPW


Telefon komórkowy: 605 470 652 
Email: izabela.olszewska@gpw.pl
www.gpw.pl

PARTNER
PARTNER MEDIALNY